Ud på overdrevet: økologi, biodiversitet og naturbevaring

Hvad er et overdrev? Betyder det overhovedet noget med bevaring af historiske naturtyper? Dette forløb har fokus på økologien omkring overdrevene og de organismer, der er tilpasset overdrevet. Vi kan komme ind på emner som ”shifting baseline”, nicher, tilpasninger, evolution, naturpleje og re-wildning. Selve forløbet starter med intro til habitaterne, hvorefter der opstilles hypoteser om […]

Under overfladen: Evolution i mosen

Hvilke organismer lever i mosen, og hvilke tilpasninger skal der til for at overleve i sådan et miljø? Baseret på elevernes baggrundsviden, opstiller vi hypoteser om hvilke organismer, vi finder i mosen. Vi diskuterer abiotiske forhold, og hvilke tilpasninger man skal besidde for at overleve i mosen. Vi snakker systematik, morfologi og fylogeni. Eleverne skal […]

Raketteknologi – forudsigelser, undersøgelse, & efterbehandling

I raketværkstedet designer og bygger eleverne deres egne raketter. Undervejs får de mulighed for at justere raketterne, så de opnår det mest optimale design. Eleverne undersøger sammenhængen mellem affyringsvinkel og flyvelængde – enten via teoretiske forudsigelser eller forsøg. Derefter skal eleverne forudsige raketternes flyvelængde ved at omregne lufttryk til starthastighed. Eleverne videooptager deres affyringer, som […]

Istidslandskaber

Hands on-undervisning om geologiske processer og glaciale landskabsformer, der udgør store dele af det danske landskab. Tag med på detektivarbejde i Brorfeldes vilde landskab, og bliv klogere på, hvorfor landet ser ud, som det gør, og hvor bakkerne kommer fra. Vi undersøger, udforsker, modellerer med sand, vand og is – og får landskabsdannelsen ind i […]