fbpx

Privatlivspolitik

Forside » Privatlivspolitik

Dataansvarlig
Holbæk Kommune
Observator Gyldenkernes Vej 3
4340 Tølløse, Danmark
CVR-nummer: 29189447

 1. Indledning
  • Denne persondatapolitik (herefter benævnt ”Politikken”) beskriver, hvordan Holbæk kommunes oplevelsescenter ”Observatoriet” (herefter benævnt ”os”, ”vi” eller ”vores”) indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med køb af billetter, booking af services, medlemskab eller ved generel brug af vores hjemmeside og sociale medier
  • Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde Databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (herefter benævnt ”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.
 2. Typer af personoplysninger som behandles
  • Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, telefonnummer, e-mail, fakturerings- og bogføringsbilag, bankoplysninger (kortoplysninger eller kontooplysninger), alder, adresse.
  • Vi behandler ikke følsomme personoplysninger.
  • Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.
  • Når du interagerer med Observatoriet via tredjepartsplatforme, er deres politikker gældende. Vi sikrer transparens ved at redegøre for vores anvendte tredjepartsplatforme og deres politikker herunder. Vi linker til denne privatlivspolitik på alle tredjepartsplatforme, hvor det er muligt.
 1. Formål med behandlingen af personoplysninger
  • Vi behandler kun dine personoplysninger til legitime formål i overensstemmelse med GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:
  • For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud, som vi udbyder.
  • At besvare forespørgsler og/eller klager fra brugere, medlemmer og kunder.
  • For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til gældende lovgivning, herunder blandt andet opbevaring af regnskabs- og bogholderibilag i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  • At sende nyhedsbreve via e-mail.
  • For at forbedre vores produkter, services eller hjemmeside.
  • Herudover behandler vi også dine personoplysninger i forbindelse med administration af medlemskab og medlemsklub.
 2. Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger
  • Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:
  • Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for de konkrete personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a, idet samtykket altid kan trækkes tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik, og hvis samtykket trækkes tilbage, slettes personoplysningerne, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles for eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.
  • Behandlingen er nødvendig for udførelsen eller indgåelsen af en kontrakt med den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.
  • Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.
 1. Videregivelse og overførsel af personoplysninger
  • Vi videregiver kun personoplysninger til andre, hvor lovgivningen tillader eller kræver det. De personlige oplysninger stammer fra platforme, hvor du selv har givet tilsagn om anvendelsen af dem. Det drejer sig om nyhedsbrev, billetkøb og sociale medier
 2. Anvendelse af tredjepartsplatforme og online færden på Observatoriet.dk
  • Observatoriet.dk
   • Observatoriet.dk hostes på platformen, Kinsta. Her har vi adgang til information om dit land og din by samt din IP-adresse. Vi anvender udelukkende information om geografisk placering til statistiske formål. IP-adresser anvendes udelukkende til dette formål.
   • Observatoriet.dk benytter sig af Facebooks pixel for at sikre, at vores Facebook annoncering vises for de personer, som med høj sandsynlighed finder den relevant. Derudover bruges den til at analysere på effekten af vores annoncering på Facebook*. Læs mere om Facebook-pixlen hos Facebook her

    *Apples iOS 14.5-ændringer kræver, at apps i App Store, der bruger det, som Apple definerer som “sporing”, skal vise en meddelelse om dette til brugere af iOS 14.5 og senere, i henhold til AppTrackingTransparency-strukturen. Dermed vil brugere af Facebook appen møde en ekstra oplysning om dette derigennem.

  • Facebook og Instagram (Instagram er ejet af Facebook)
   Vores grundlag for brugen af dine personlige oplysninger vil typisk være på baggrund af din egen henvendelse til os eller fordi vi spørger dig om tilladelse til at bruge indhold, du har delt. Når vi modtager en henvendelse fra dig, behandler vi dit navn/brugernavn og henvendelsens indhold. Når vi offentliggør oplysninger, bruger vi kun de oplysninger, vi har fået tilladelse til at dele. Det drejer sig typisk om navne, interviews, billeder og video.
   Når vi bruger personoplysninger til at målrette vores indhold, gør vi det, så vi bedst muligt kan løfte de kommunikationsopgaver, vi har som oplevelsescenter. Vi målretter vores indhold, segmenteret på alder, geografi og interesser på baggrund af den viden, som Facebook og Instagram har om dig. Vi har kun adgang til oplysningerne i pseudonymiseret form. Det er således kun de enkelte sociale medier, der kan identificere dig på baggrund af oplysningerne.

   Oplysning om Facebooks datapolitik
   Oplysning om Facebooks ”Indblik i sider”

  • Google og YouTube (YouTube er ejet af Google)
   Observatoriet anvender Google My Business til statistiske formål, herunder postnummer og by. Derudover anvendes Google Ads til annoncering. Her anvendes effektivitetsmålingerne: Antal eksponeringer og antal klik. Derudover analyseres på geografi og søgetermer.

   Observatoriet har en kanal på YouTube, der udelukkende bruges til at vise Observatoriets film og playlists. Vi oplyser, når vi linker til indhold på YouTube, da du dermed overgår til deres privatlivspolitik. Når du overgår til YouTube, er YouTube dataansvarlig, og vi kan derfor ikke garantere sletning af dine personoplysninger. (Se link til Googles privatlivspolitik, der ejer YouTube herunder).
   Observatoriet anvender ikke YouTube til annoncering, og oplyser herom i denne Politik, hvis det ændrer sig.
   Oplysning om Googles privatlivspolitik

  • Mailchimp
   Observatoriet anvender Mailchimp som platform for udsendelse af nyhedsbrev. Mailchimp er ejet af The Rocket Science Group LLC og er lokaliseret i Georgia, USA. Observatoriet indsamler personoplysninger om navn, postnummer og mailadresse og bruger udelukkende disse personoplysninger til statistiske formål og til at kunne udsende det produkt, som du giver samtykke til at ville modtage. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

   Holbæk Kommune har en SCC-aftale med Mailchimp. En SCC-aftale er en standardaftale for overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU/EØS.

   Læs Mailchimps privatlivspolitik for ’kontakter’ her

  • Gecko Booking
   Observatoriet anvender bookingsystemet, Gecko Booking, til administration af billetsalg samt booking af services.
   Gecko Booking er en danskejet virksomhed lokaliseret i Danmark. Gecko Booking er dermed underlagt den europæiske persondatalovgivning og herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).
   Observatoriet har indgået en databehandleraftale med Gecko Booking som godkendes årligt.
   For at kunne levere vores produkter, anvender vi de personlige oplysninger: Navn, adresse, tlf., mail. Vi har i systemet mulighed for at sende sms remindere eller vigtig information direkte til kunden. Ændres disse forhold, vil det fremgå af denne Politik.
  • Streaming 
   På Observatoriet.dk findes “Det virtuelle observatorium,” som bl.a. giver mulighed for at streame begivenheder hjemmefra. Observatoriet streamer udelukkende via en GDPR sikret platform. Når der streames live fra Observatoriet, oplyses herom både i forbindelse med billetkøb og i det fysiske rum.
 1. Sletning og opbevaring af personoplysninger
  • Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder nederst i denne Politik.
 2. Rettigheder for registrerede personer
  • Registrerede personer har en række rettigheder, som vi kan hjælpe med. Hvis man som registreret person vil gøre brug af sine rettigheder, skal vedkommende kontakte os. Rettigheder omfatter følgende:
   • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Registrerede personer har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om vedkommende, samt en række yderligere oplysninger.
   • Ret til berigtigelse (rettelse): Registrerede personer har ret til at få urigtige oplysninger om sig selv rettet.
   • Ret til sletning: I særlige tilfælde har registrerede personer ret til at få slettet oplysninger om sig selv, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
   • Ret til begrænsning af behandling: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af sine personoplysninger begrænset. Hvis en registreret person har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
   • Ret til indsigelse: Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af vedkommendes personoplysninger. Der kan også̊ gøres indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.
   • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Registrerede personer har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
  • Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
  • Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bedes du bruge de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik.
  • Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som en registreret person. Hvis du på trods af vores bestræbelser ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).
 3. Ændringer til denne politik
  • Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen nederst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.
 4. Kontakt
  • Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på observatoriet@holb.dk.
 1. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
  Som alle andre offentlige myndigheder er Holbæk Kommune forpligtet til at have en Databeskyttelsesrådgiver – en såkaldt DPO. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver.

  Holbæk Kommunes Databeskyttelsesrådgiver er:
  Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø
  Telefonnummer: 72 27 30 02 (hverdage 9-16) E-mail: dpo.holbaek@bechbruun.com

  Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller personlige oplysninger, skal du bruge den sikre beskedfunktion, når du sender til DPO’en:
  Sikker henvendelse til Bech-Bruun

Dette er version 2, sidst opdateret den 22.10.2022 10:13.

Databeskyttelse hos Holbæk Kommune

Læs mere
Søg
Galaksen

Galaksen

Her står udstyr, som tager jer med ud i det fjerne univers, hvor galakserne og stjernetågerne befinder sig.

Tidligere stod Københavns Astronomiske Forenings kikkert: Jens Olsens berømte 12” linse-kikkert fra 1922.

Istiden

Istiden

Rejs tilbage til dengang, Mammutterne vandrede omkring. I Istiden kan I spise frokost på bænke under halvtag, klatre på en Mammut og se vores helt nye stjernekiggershelters.

Medarbejderhuset

Medarbejderhuset

Her sidder Observatoriets medarbejdere.

Huset var tidligere tjenestebolig for observatoriets ansatte.

Læg mærke til de cirkulære hække omkring husene. De dobbelte hække er anlagt for at beskytte mørket mod vinduernes lys – og husene mod den stærke vind.

Velkomst

Velkomst

Velkommen til Observatoriet. Her køber du billet, raket-is og nyder din kaffe i Kikkerttårnet. Start dit besøg med filmen, hvor Motor-Mille er hoppet i sciencetøjet for at fortælle om observation. Zoom ind på Universet og lær om astronomernes linser og værktøjer.

Velkomst var observatoriets værksted, hvor der i årene 1955-96 blev bygget teleskoper og måleinstrumenter til hele verden.

Tidslommen

Tidslommen

Tidslommen er ramme for foredrag, spisesal, overnatningsmuligheder og udstillingen, ”Forskerbyens Folk.” Det er også her du sætter dig i biografen og ser en kort film om Observatoriet.

Indtil 1996 var huset Observatoriets sociale omdrejningspunkt. Her var spisesal, kontorer, bibliotek og professorbolig for Bengt Strömgren.

Geohuset

Geohuset

Lyt til stenenes fortællinger, gå på opdagelse i Jordens indre og tag med på en rejse tilbage til istiden, hvor landskabet blev formet.

Leg med den interaktive sandkasse og dyst i en omgang stenroulette.

Biohuset

Biohuset

Dyk ned i en kokasse, flyv over engen med sommerfuglene og svøm i mosens dyb. Afprøv dine sanser og evne til at opfange verden omkring dig. Hvad findes der i naturen omkring Observatoriet?

Bliv begejstret, opdag alt det forunderlige og zoom helt ind på den fantastiske nære natur.

Astrohuset

Astrohuset

Her holder de to amatørastronomiske foreninger til; Brorfelde Astronomiske Vennekreds og Københavns Astronomiske Forening.

Dem kan du blandt andet møde til mange af Observatoriets arrangementer.

Læs mere på brorfelde.eu eller kaf-astronomi.dk.

Observatorhuset

Observatorhuset

Huset bruges til skiftende aktiviteter. Du kan f.eks. høre foredrag under stjerneaftener eller holde et møde med udsyn.

Her boede Kjeld Gyldenkerne med sin familie. Gyldenkerne var ledende observator og astrofysiker, da observatoriet hørte under Københavns Universitet.

Mælkevejen

Mælkevejen

I denne kuppel står udstyr, som tager jer tættere på Solen og planeterne i vores eget solsystem.

Atmosfæren

Atmosfæren

Oplev udstillingen, Rumstationen - På mission med Andreas Mogensen.

Denne bygning opførtes som den første på Brorfeldebakken i 1953.

Himmellabyrinten

Himmellabyrinten

Der er ingen vægge, så I kan ikke fare vild, og alligevel kan man blive ret rundtosset af at gå Himmellabyrinten, som man mener har været brugt som sol-ur.

Asteroiden

Asteroiden

Oplev ”Jagten på asteroider”. Rør resterne fra et stjerneskud, se Danmarks største teleskop og lær om astronomens arbejde.

Book møde/konference

Tættere på stjernerne

Velkommen til opdagelsescenteret, Brorfelde Observatorium. Vi glæder os til at give jer en helt særlig stjernestund i inspirerende omgivelser. Hvis du er klar til “lift-off”, udfylder du formularen her. Bookingen er gennemført, når du modtager en godkendelse fra os. Der kan godt gå et par dage.

Forplejning

I aftaler selv forplejning med en leverandør eller medbringer egne madvarer. I er meget velkomne til at benytte vores fuldt funktionelle produktionskøkken. Angiv, om I ønsker at gøre brug af dette.

Overnatning

Drys ekstra stjernestøv udover jeres arrangement og bliv natten over. Er kun muligt for virksomheder og foreninger og kræver samtidig bestilling af et formidlingsforløb.
Forløb/rundvisninger ved booking af overnatning Oplev vores fredet nattemørke, lær at se på stjerner eller få en rundvisning i de tidstypiske rammer fra dengang observatoriet var verdenskendt - og indretningen ren retro. Alle forløb koster 1500 kr. og varer ca. to timer. Læs mere om forløbene her: http://brorfelde.dk/dit-besoeg/rundvisninger-stjernekig/

Lidt om jer

Det er vigtigt, at vi ved, hvem der står for jeres arrangement.