Christian Schubert

Formidler alt mellem himmel og jord. Science i SFO’en, skoletjeneste og events.

Marie Holst Riis

Projektleder, formidler, ansvarlig for skoletjenesten, geo-ekspert

Thomas Ræbild Juel

Bio- og mørkeekspert, formidler og eventansvarlig. Projektleder på Science I SFOen