Ansvarlig for kupler og teleskoper. Formidler. Det virtuelle observatorium.